Algemene voorwaarden VitaHilda

Voor de lessen op op locatie:

  • Het cursusgeld binnen 8 dagen na de eerste les overmaken op: NL89 RABO 0117396583, Rabobank t.a.v. VitaHilda, Buitenpost. Onder vermelding van eigen naam, welke groep en welke avond.  
  • Je bent officieel ingeschreven, zodra het inschrijfformulier EN cursusgeld in het bezit van VitaHilda zijn. Voldoe je niet aan deze wijze van aanmelding, dan vervalt je inschrijving. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Ook als je door verhindering de lessen niet kunt volgen. 
  • Inschrijvers nemen voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de danslessen. VitaHilda is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard ook, ten gevolge van deelname aan de danslessen. Daarnaast is VitaHilda niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers. 

Voor de online lessen in de Online academy:

  • De e-books en video’s zijn voor eigen gebruik. Niets uit deze uitgave en video’s mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, delen op internet op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitaHilda. 
  • Bij het opvolgen en/of toepassen van danspassen, -moves en oefeningen uit de warming-up en cooling-down blijf je verantwoordelijk voor je eigen lichaam en gezondheid. In ieder geval van twijfel: raadpleeg altijd eerst je (huis)arts. 
  • VitaHilda en de docenten van Hildansa kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die, op welke wijze dan ook, voortkomend uit dit e-boek, de videolessen, audio’s of de lessen thuis of op andere locaties. 
  • Inschrijvers nemen voor eigen verantwoordelijkheid deel aan de lessen. 
  • VitaHilda is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard ook, ten gevolge van deelname aan de lessen. 
  • Restitutie van betalingen is niet mogelijk. Dit geldt ook als je om welke redenen dan ook geen gebruik (meer) maakt van het online materiaal.