Privacyverklaring

Privacyverklaring VitaHilda

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

VitaHilda (bestaand uit dansschool Hildansa, Yogapraktijk Hilyoga en lifestylecoaching Coaching met Hilda), gevestigd op diverse locaties in de Friese Wouden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Bedrijfsnaam: Vitahilda Website: www.vitahilda.nl E-mail info@vitahilda.nl. Telefoonnummer: 06-27263545 Hilda Bosma is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitahilda. Zij is telefonisch te bereiken of via info@vitahilda.nl

 

Van wie verwerkt Vitahilda persoonsgegevens?

Vitahilda verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Vitahilda verwerkt je voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die je verstrekt bijvoorbeeld over lichamelijke klachten die noodzakelijk zijn voor onze diensten.

 

Met welk doel verwerkt Vitahilda persoonsgegevens?

Als je een danscursus, dans- of yogales(sen) bij Dansschool Hildans, yogapraktijk Hilyoga en Coaching bij Hilda wilt gaan volgen, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de benodigde informatie over de dans- en yogales(sen).

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het verwerken van je persoonsgegevens voor onze administratie
  • het afhandelen van je betaling
  • het maken van een afspraak voor dansles, yogales of coaching
  • het verzenden van nieuwsberichten
  • je te e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen


Als je opgeeft voor dans- en yogalessen opgeeft, ontvang je na inschrijving voor een dans- of yogacursus een mail. Hierin informeren wij je over je inschrijving en de start van de cursus en anderszins.

Als je bij ons op dans- of yogalessen of coaching volgt, willen wij je goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over je inschrijving en/of dans/yogacursus en dansschool/yogapraktijk gerelateerde zaken. Of als je zelf een vraag aan ons stelt per e-mail of telefonisch.

We informeren je over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de dansschool en yogapraktijk. We sturen je voor aanvang van en tijdens de danscursus informatieberichten met data of wetenswaardigheden. Als je deze e-mails niet wilt ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven via info@vitahilda.nl.

Wij maken bij de groepslessen gebruik van een presentielijst, waar alleen jouw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage van onszelf. Wij houden op de presentielijst bij of je op de dansles aanwezig bent, wellicht een dansles niet aanwezig bent of dat er andere bijzonderheden zijn waardoor je de dansles(sen) niet kunt bijwonen. Deze gegevens kun je zelf aan ons verstrekken en deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Op de site van Hildavita is de facebookpixel geïnstalleerd. De gegevens uit de facebookpixel gebruikt Vitahilda voor de op maat gemaakte advertenties naar aanleiding van Facebook en de gegevens die daarin worden gemeten.

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

 

Hoe lang bewaart Vitahilda de persoonsgegevens?

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wij zijn als ondernemer wel wettelijk verplicht onze administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Vitahilda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren jouw gegevens voor de duur van de periode dat je bij ons een dans- of yogacursus of coaching volgt en voor de periode waarbij deze gegevens in de (nabije of verre) toekomst nog van pas zouden kunnen komen.

 

Hoe gaat Vitahilda met de persoonsgegevens om?

Vitahilda verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vitahilda deelt geen persoonsgegevens –zoals een achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres of anderszins- zonder je toestemming.

 

Serviceberichten bij online inschrijving voor een danscursus

Je hebt de mogelijkheid je via onze website in te schrijven voor een dans- of yogacursus. Na het invullen van je gegevens en het akkoord gaan met jouw inschrijving en met onze Algemene Voorwaarden ontvang je een automatisch servicebericht. Eén bevestiging dat je inschrijving is verzonden. Vervolgens ontvang je nog één e-mail met een bevestiging van jouw inschrijving. Het is niet mogelijk je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Deze zijn noodzakelijk om je te informeren of je inschrijving voor een danscursus goed is verzonden en ontvangen.

 

Cookies

Vitahilda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.
Zie voor meer informatie onze cookieverklaring

 

Rechten foto’s

Het is niet toegestaan foto’s van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto’s op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door onszelf gemaakt.

Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend zelf geen foto’s of filmpjes tijdens proeflessen, danslessen of workshops te maken.

Tijdens een les kan een fotograaf in opdracht van Vitahilda foto’s maken. Als je niet gefotografeerd wilt worden en/of je foto niet (meer) op onze website wilt, respecteren we dat natuurlijk. Laat het ons dan gelijk weten. Dan houden we daar rekening mee en/of verwijderen wij je foto van onze website.

 

Inzage persoonsgegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen. Je kunt een verzoek sturen naar info@vitahilda.nl Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op jouw verzoek, maar binnen vier weken. Het is bij een online inschrijving voor een dans- of yogacursus niet mogelijk ook online inzage te krijgen in de verwerking van je persoonsgegevens. Als je wilt weten welke gegevens je zelf aan Vitahilda hebt verstrekt, kun je navraag bij ons doen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vitahilda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitahilda.nl

 

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitahilda kun je terecht bij Hilda Bosma via info@vitahilda.nl

Indien je geen prijs stelt op informatie over Vitahilda of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kunt je dit aan ons doorgeven. Wij zullen dan reageren op jouw verzoek.

 

Wijziging privacyverklaring en disclaimer

Vitahilda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel wij getracht hebben de juiste informatie aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Buitenpost, juni 2018